Devoted to law ... Since 1974

Publications de « Wet en Duiding, Economisch recht, deel III, Verzekeringen », éd. G. Jocqué et B. Weyts, Bruxelles, Larcier, 2013