Devoted to law ... Since 1974

Praxislaw heeft 40 jaar ervaring als onafhankelijk advocatenkantoor.

Met zijn lokale verankering, globale benadering en kwaliteitszorg kan ons kantoor tegemoetkomen aan de noden van cliënten in vele rechtsgebieden, meer bepaald het zakenrecht en het aansprakelijheids- en verzekeringsrecht.

Dankzij de menselijke dimensie van ons kantoor zijn de advocaten zeer flexibel en zeer beschikbaar. Bovendien hechten zij veel belang aan grote juridische nauwgezetheid en het respect voor de ethische waarden van het beroep.

De daadwerkelijke meertaligheid van onze advocaten staat ten dienste van de brede waaier van binnenlandse cliënten en stelt ons in staat om ook internationaal actief te zijn, in nauwe samenwerking met befaamde buitenlandse kantoren.

De activiteiten van ons kantoor bestaan uit preventieve raadplegingen, het opstellen van overeenkomsten, adviezen, het voeren van onderhandelingen, alternatieve geschillenbeslechting en gerechtelijke of arbitrageprocedures.

Praxislaw telt vandaag meer dan 20 advocaten.