Devoted to law ... Since 1974

Publications de Over de aansprakelijkheid van de advocaat als "strateeg", in Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, Kluwer Rechtwetenschappen België, 429-440