Praxislaw
Devoted to law ... Since 1974

Publications of Ontkentenis van proceshandeling, in Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, artikelen 848-850; september 2005 : actualisering van deze tekst