Devoted to law ... Since 1974

Publications de Het vertrekpunt van de verjaring van de burgerlijke vordering uit een misdrijf inzake aantasting van andermans fysieke integriteit, noot onder Gent, 11e kamer, 9 juni 1980, R.W., 1980-81, 457-459