Devoted to law ... Since 1974

Publications de Herroeping van het gewijsde, in Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, artikelen 1132-1139 ; Januari 1999 : actualisering