Praxislaw
Devoted to law ... Since 1974

Publications of Handboek erediensten, bestuur en organisatie, Larcier, Brussel, 2011