Devoted to law ... Since 1974

Publications de Erelonen en deontologische aspecten, in Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel, Biblo, 1996