Devoted to law ... Since 1974

Publications de Een heet hangijzer inzake beroepsaansprakelijkheid. Advocaat of gerechtsdeurwaarder : wie betaalt het gelag ? Une question brûlante en matière de responsabilité de l’huissier de justice. L’avocat ou l’huissier : qui paie les pots cassés ?, in Aanleg en bevoegdheid – Betekening in het buitenland – Bewijs – Vaststelling – Dwangsom – Verantwoordelijkheid, Permante vorming van de gerechtsdeurwaarders, Story Scientia, 1996, 163-215