Devoted to law ... Since 1974

Publications de Derdenverzet, in Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtsweten- schappen, artikelen 1122-1131