Devoted to law ... Since 1974

Publications de De duistere hoek in de rommelzolder van de wet van 14 juli 1976 : De artikelen 1, 4° 5° en 6° van de overgangsbepalingen in verband met de vereffening van de bestaande gemeenschap, Jura Falconis, 1977, 9-33