Praxislaw
Devoted to law ... Since 1974

Publications of De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat, TBBR, 1993, 4-5, 295-310