Devoted to law ... Since 1974

Publications de De aansprakelijkheid van de advocaat als dienstverlener : de plicht tot bijstand, voorlichting en advies onder de loep genomen, in Huur van diensten – Aanneming van werk, Departement Vorming en Opleiding van de Orde van Advocaten van de Balie van Kortrijk (ed.), Larcier, 2007, 375-450