Praxislaw
Devoted to law ... Since 1974

Publications of De aansprakelijkheid van advokaten en gerechtsdeurwaarders. Civiel-, proces- en verzekeringsrechtelijke aspekten, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1983, XIX + 284 p.